NEFTAŞ, inşaat, altyapı, zemin, sondaj, tünelcilik ve madencilik alanlarında sektörlerinin önde gelen markalarının ve teknoloji üreticilerinin temsilciliklerini yapmaktadır. Sektördeki uzmanlığı, yıllara dayanan deneyimi ve mühendislik bilgisi sayesinde ilgili sektörlerde çözüm ortaklığı sağlamaktadır.
hakkımızda

Temsilciliğini yaptığımız ürün grupları arasında;

 • Vinçler (paletli vinçler, liman vinçleri ve mobil vinçler)
 • TBM, tünel makine ve ekipmanları
 • Sondaj makineleri
 • Zemin ve kazık makineleri
 • Dalgıç pompalar
 • Deniz inşaatı makine ve ekipmanları bulunmaktadır.

Sunduğu çözüm ve hizmetlerle birlikte, yüksek güvenlik standartlarıyla donatılmış makine ve ekipmanları, tüm dünyada önemli projelerde yüksek verimlilikle kullanılmaktadır.

Ürünlerimiz, dünyanın birçok değişik coğrafyasında en zorlu projelerde ekonomik, ekolojik, müşteri odaklı, yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Misyonumuz, projelerinin tüm aşamalarında karşılaşılabilecek zorluklara karşı müşterilerimize en üst seviyede desteği sağlamaktır.
Bu bağlamda, sektörde kazandığımız güven temel ilkemiz olacaktır.

vizyon

Vizyonumuz

Verdiğimiz tüm hizmetlerde, yenilik, kalite ve hizmet sunumu açısından Türkiye’nin en iyisi olmaya devam ederek, yetkili servis ve personelimizin çalışmaktan gurur duyduğu bir kuruluş olarak Türkiye’nin en seçkin şirketleri arasında yer almak, dünyada örnek bir şirket olmaktır.

Kalite

Türkiye’nin ağır iş makinası sektöründeki en iyi firması

Yenilik

Sektörde yenilikleri takip eden, sürekli kendini yenileyen bir firmayız.

Destek Ağı

Dünya çapında geniş servis ağımız

100% Müşteri Memnuyeti

Müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde tutuyoruz.

misyon

Misyonumuz

Ülkemizin altyapısına, dolayısı ile kalkınmasına önemli katkısı bulunan müşterilerimize iş makinaları ile ilgili dünya standartlarında en yeni ve gelişmiş ürünleri, yetkin kadromuz aracılığı ile, kaliteli ve eksiksiz hizmet anlayışıyla sunmak; iş makinaları ile ilgili her türlü ihtiyaç için beklenenden fazlasını vererek, sektördeki en yüksek müşteri memnuniyetine ulaşmak; ürünlerimiz, çözümlerimiz, satış sonrası hizmetlerimizle sağladığımız güvenirlilik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercihi olarak, çalışanlarımız toplumumuza ve çalışanlarımıza kattığımız değeri sürekli olarak arttırmaktır.

Güven

Türkiye’nin ağır iş makinası sektöründeki en iyi firması

Lider

Sektörde yenilikleri takip eden, sürekli kendini yenileyen bir firmayız.

Çözüm Ağı

Dünya çapında geniş servis ağımız

100% Müşteri Odaklı

Müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde tutuyoruz.

kalite politikası

Kalite Politikamız

Türkiye’nin ağır iş makinası sektöründeki en iyi firması olarak liderliğimizi devam ettirmek için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile birlikte sürekli daha iyiyi arayacağız. Bu nedenle kalite politikamız;

 • – Sunmuş olduğumuz ürünlerin kalitelerine layık olmak ve bu kaliteyi sürekli yukarı taşımak amacıyla hizmetlerimizi, dolayısıyla müşteri memnuniyetini daima en üst seviyede tutmak,
 • – Çalışanlarımızı, çözüm ortaklarımızı ve tedarikçilerimizi teşvik ederek ve destekleyerek çalışma kalitelerini yükseltmeye çalışmak, dolayısı ile toplum kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak,
 • – Çalışanlarımızın sürekli iyileştirme yolunda katkıda bulunmalarını sağlayarak onları teşvik etmek.
 • – Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılması sayesinde yaratılacak ek değer ile müşterilerimize ve müessesemize uzun vadeli kazanımlar sağlamak,
 • – Firmamız çalışanları ile benimsediğimiz sosyal sorumluluk kavramımızı genişleterek dünya doğal kaynaklarına ve çevreye daha duyarlı olmak,
 • – Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ortaklarımızın mensubu olmaktan gurur duyacakları bir kurumsal yapı yaratmaktır.
etik ilkeler

Etik İlkelerimiz

Neftaş Etik İlkeleri

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Neftaş çalışanlarının benimsemesi gereken etik ilkeleri tarif etmektir.

2. YÖNTEM

2.1. TEMEL İLKELER

Şirket vizyon ve misyonu benimsenerek hedefler doğrultusunda aile bilinciyle çalışılır. İnsana saygı, çevreye saygı, yapılan işe saygı prensipleri her kademedeki çalışan için vazgeçilmezdir. Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık, eşitlik erdemlerinden hiçbir şart altında ödün verilmez. Yasal mevzuat, ana sözleşmeler, oluşturulan yönetmelik ve politikalar tüm faaliyetlerde esas alınır.

2.2. İŞ AHLAKI VE DAVRANIŞLAR

2.2.1. ŞİRKET İTİBARININ KORUNMASI

Tüm çalışanlar yaptıkları işte en üstün kaliteyi hedefler ve şirket menfaatlerine uygun hareket eder. Profesyonel hayatlarında attıkları her adımın şirketi temsil ettiğini unutmaz ve şirket itibarına zarar verebilecek hareket ve demeçlerden kaçınırlar.

2.2.2. GİZLİLİK

Şirkete Ait Bilgilerin Saklanması

Çalışanlar şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri yetkili olmayan kişilerle her ne amaçla olursa olsun paylaşmaz. Bilgilerin gizlilik dereceleri konusunda personelin tereddütü varsa yöneticisinin görüşünü almalıdır. Gizli belgelerin masalarda açıkta bırakılmaması, şifrelerin dikkatle muhafaza edilmesi, gizli bilgilerin asansör, yemekhane gibi alanlarda konuşulmaması önem taşımaktadır. İş ilişkisi sona eren kişiler de şirkete ait gizli bilgileri kesinlikle şirket dışına çıkarmaz, şirket aleyhine kullanmaz.

Kişisel Bilgiler

Personele ait kişisel bilgiler gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Çalışanlara, kendilerine ait bilgiler kişiye özel olarak gönderilir. Kişiye özel bilgiyi alan personel kendine ait olan bu bilgileri okuduktan sonra kimsenin eline geçmeyecek şekilde saklar ve hiç kimseye açıklamaz. Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz, yapan personele disiplin cezası verilir.

2.2.3. ZAMAN VE KAYNAK KULLANIMI

Mesai saatleri içerisinde çalışanlar işle ilgili çalışmaları yürütmekle sorumludurlar, özel işlerin takibi mesai saatleri içerisinde yapılmaz. Şirket varlıkları kişisel amaçla kullanılmaz. Zaman ve kaynaklar şirket prensipleri doğrultusunda, çevreye saygı politikası gözetilerek, tasarruf ve maliyet bilinciyle mümkün olan en verimli şekilde kullanılır.

2.2.4. İNTERNET ERİŞİMİ VE ELEKTRONİK POSTA

Çalışanların kullanımına tahsis edilen internet erişimi ve elektronik posta adresleri bilgi güvenliği politikası çerçevesinde mesleki amaçla kullanılır. İnternet erişimi şirket kararıyla sınırlandırılabilir. Kanunlara aykırı, siyasi propaganda yapan, ahlaki değerlerle bağdaşmayan, oyun ve eğlence içeriği olan sitelere giriş yapılmamalıdır.

2.2.5. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLİŞKİLER

Müşteri, Taşeron ve Ticari İlişkide Bulunulan Firma ve Kişilerle İlişkiler

Şirket iş ilişkisine gireceği firmaları, taşeronları vs, şirket menfaatine en uygun şekilde, en iyi hizmet ve eşitlik ilkesi doğrultusunda değerlendirir ve seçer. İş ortaklığına girilen firma veya kişilerle kişisel ilişkilere girilmez ve kişisel menfaat asla güdülmez.

Hediye ve İndirimler

Çalışanlar şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan doğrudan veya dolaylı hediye kabul etmez, özel indirim uygulaması almaz, borç kabul etmez. Yılbaşlarında gönderilen ajanda, hediye sepeti veya çikolata vb hediyeler bu kapsama dahil değildir fakat bu uygulamaların da yüksek maliyetli olanları Etik Kurul bilgisine sunulur ve ayrıca değerlendirilir.

Medya ile İlişkiler

Çalışanlar şirket ve işler ile ilgili bir bilgiyi basınla paylaşmadan önce mutlaka Üst Yönetim onayı alırlar. Basınla ilişkilerde şirket itibarını zedeleyebilecek, olumsuz değerlendirmeye neden olabilecek veya spekülasyona yol açabilecek her türlü açıklamadan ve davranıştan kaçınılır. Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer veya konferans gibi yerlere konuşmacı olarak katılmak ve karşılığında ücret alınıp alınmayacağını belirlemek Üst Yönetim’in onayına bağlıdır.

2.2.6. ÇIKAR ÇATIŞMASI YARATACAK FAALİYETLER

Şirket personeli eş, akraba ve arkadaşları ile ancak yönetim kurulunun bilgisi dahilinde iş ilişkisine girebilir.

Şirketi ilgilendirmeyen ve politikalarına aykırı olmayan konularda konuşmalar yapılabilir, profesyonel yazılar yazılabilir. Şirketin bunu destekleme zorunluluğu yoktur. Bu aktivitelerde Şirket adının kullanılabilmesi için Üst Yönetim’den yazılı onay alınması gerekir.

Şirket çalışanları, Şirket dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım edebilir, bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir.

2.2.7. POLİTİK FAALİYETLER

Şirket personeli, Şirket adına maddi olanakları içinde dahi olsa politik faaliyetlere maddi ve manevi yardımda bulunamaz. Görev süresi içinde herhangi bir politik partide aktif olarak faaliyet gösteremez. Yöneticiler çalışanlarından, politik bir iş yapmasını veya bir partiye üye olmasını isteyemez. Çalışanlar görünüşlerini veya giyim tarzlarını bir siyasi partinin ideolojisi yönünde şekillendiremez.

2.2.8. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

Görevi kötüye kullanma, kişinin yetki ve sorumluluğunu kendi çıkarına veya kendisinden beklenen özen dışında kullanması neticesinde Şirkete zarar vermesidir. Çalışanın şirketin satınalma vb faaliyetler ile taraf olduğu diğer tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan yada dolaylı olarak kişisel kazanç elde etmesi yasaktır.

2.2.9. TACİZ

Ahlaki kurallara ve mevzuata aykırı cinsel davranış, tutum ve temaslar, çalışanın konumunu kullanarak karşı tarafa rızası dışında bu yönde bir yaklaşımda bulunması, cinsel tacizin yanı sıra din, dil, ırk gibi konularında ortaya çıkabilecek ayrımcılıklar, tacize varan davranışlar bu kapsamda ele alınır.

3. SORUMLULUKLAR

Şirketin benimsemiş olduğu Etik İlkelere uygun olmayan olay, tutum ve davranışlar çalışanlar tarafından Etik Kurul’a bildirilir, tercih doğrultusunda bildirimler kesinlikle gizli tutulur. Etik Kurul’un değerlendirmesi doğrultusunda Üst Yönetim’in de desteği ile gerekli aksiyon alınır. Aykırı davranışlar için disiplin cezası uygulanır.

 

çevre politikası

Çevre Politikamız

Neftaş Ağır İş Makinaları Üst Yönetim desteği ve tüm çalışanlarıyla birlikte;

 • – Faaliyetlerimizi; belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çevreye zarar vermeden sürdüreceğimizi ve çevre kirliliğini önleyeceğimizi,
 • – İş Makinesi Satış ve Servis faaliyetlerimizin, çevre kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olacak şeklinde sonuçlanması için çevre, sağlık ve güvenlik konularını içeren kılavuzunu referans alarak çalışacağımızı. Ayrıca, her çalışanımızı bu prensipler ışığında eğiteceğimizi,
 • – Çevreyle ilgili mevzuat ve düzenlemelere uyacağımızı,
 • – ÇYS ve çevre bilincini sürekli geliştireceğimizi,
 • – Çevre Yönetim Sistem’imizi (ÇYS) kritik aşamalarda sorgulanacak ve organizasyonumuzun prosedürleri içerisine yerleştirecek şekilde oluşturduğumuzu
 • – Atıklarımızın geri kazanımı, yeniden değerlendirilmesi, bertaraf ve azaltılması ile ilgili çalışmalar yapacağımızı

Çevre ile ilgili üzerimize düşecek her türlü görev ve fedakarlıkları yerine getireceğimizi; çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve üçüncü taraflara açık tutmayı taahhüt eder ve paylaşmayı görev biliriz.

satış sonrası

AFTER SALES

NEFTAŞ, with it’s experience for more than 20 years, is a sales and servicing company and exclusive representative company for various well known international brands of machinery and equipment. It’s range of machineries are cranes, foundation machineries, naval construction equipments, dredging machineries and dewatering equipments. NEFTAŞ provides sales, after sales service and spare parts services for the machinery groups represented.

We are dedicated to providing value added, high quality services and reliable hi-tech products to our partners. While we are offering integrated solutions and full service, machines and equipments with high safety standards have efficiently been used in many prestigious projects by our partners feeling pride since NEFTAŞ was established, Thanks to NEFTAŞ’s experienced and competent team, our partners enjoy the economical, ecological, customer-centred innovative solutions and short lead times even in the most challenging projects against the nature and severe geology and our team is ready for our customers 24/7.

All the machineries and equipments are represented by NEFTAŞ are value added, high quality and reliable hi-tech products with CE certification and ISO 9001 quality. As after sales premises, NEFTAŞ has servicing facilities in European Side (Kağıthane), 8500 square meter and Asian Side (Umraniye) 2500 square meter in Istanbul also after sales area of 2000 square meter located in Ankara. NEFTAŞ also has a free zone area in Tuzla, Istanbul.

As a distributor of the world’s leading manufacturers, NEFTAŞ supplies the following products and brands: Cranes Group:

 • • Zoomlion: Crawler Cranes, Rough Terrain RT Cranes
 • • Faresin: Telehandlers
 • • Marchetti: Mobile Cranes
 • • Socage: Truck Mounted Platforms
 • • Socma: Heavy Duty Forklifts

Piling & Drilling Group:

 • • Casagrande: Foundation Machineries
 • • Massenza: Drilling Rigs
 • • Tescar: Piling Rigs
 • • BSP: Hydraulic Hammers
 • • Starke: Diesel Hammers
 • • Dawson: Vibro Hammers
 • • Sambo: On-Pile Reverse Circulation Rigs

Mining & Tunneling Group:

 • • Akkerman: Tunneling Equipments and TBM
 • • Bessac: TBM
 • • Marini: Surface Drilling Rigs and Rock Drilling Rigs
 • • Terramac: Crawler Carriers
 • • Bell: Dredging Equipments and Amphibious Excavators

Dewatering Group:

 • • Proril: Submersible Pumps
 • • BBA: Heavy Duty Vacuum Pumps
 • • Bell: Dredging Pumps
ÜRÜN GRUBUMUZ

Zemin & Sondaj

Zemin ve Sondaj Makinalarımız

Zemin & Sondaj

Neftaş olarak Zemin ve Sondaj Makinaları ekipmanlarımız Casagrande Massenza, Marini ve Bvem
DEVAMI

Vinç

Zoomlion - Genma

Vinç

ZOOMLION
- Paletli Vinçler
GENMA
- Liman Vinçleri
DEVAMI

Tünel & Maden

Akkerman - Bessac

Tünel & Maden

Akkerman
- TBM
Bessac
- TBM
DEVAMI

Deniz İnşaatı

BSP- Starke - Sambo - Bell

DENİZ İNŞAATI

BSP ; Hidrolik Çekiçler
Starke ; Dizel, Vibro ve Hidrolik Çekiçler
Sambo ; RCD Machine ,
Bell ; Dip Tarama Pompaları
DEVAMI

Pompa

Prorıl - Bell

POMPA

Proril
Bell
DEVAMI